Karlstad Universitet

Transformativ förpackningsdesign för hållbar utveckling

Framtagande av en guide kring förpackningsdesign – med syfte att minska den totala miljöbelastningen.

Rise IVF

Återvunnen konsumentplast i film för livsmedelskontakt

Öka andelen återvunnen plast i livsmedelsförpackningar genom flerskiktsfilm med återvunnen konsumentplast.

Friluftsfrämjandet

Skogsmulle och plastutmaningen

Modernisera Skogsmulles berättelser och nå ut med kunskap om utmaningar med plast i naturen till fler barn.

KTH Kemisk Återvinning

Kemisk återvinning för cirkulära strömmar av plastavfall

Utforska kemisk återvinning som medel för att förbättra effektiviteten för plaståtervinning samt öka förståelse för hur plastflöden kan hanteras.

Svenska Naturskyddsföreningen

Schysst-plastfritt

Skapa en beteendeförändring hos unga i syfte att minska plastanvändning/nedskräpning.

KTH

Den cirkulära plastekonomin

Utveckla standardisering för materialmärkning för att underlätta återvinning av bland annat blandmaterial samt utvärdera process för återvinning av dessa.

Rise Solvolys

Kemisk återvinning för cirkulära strömmar av plastavfall

Testa och validera en återvinningsprocess som kan användas för plastkontaminerad med organiskt avfall, till exempel matrester.


Kontakt

LidlFutureInitiatives@lidl.se

Skicka mail