De nominerade är

Lidl Sverige har utlyst 10 miljoner kronor till hållbarhetsprojekt kopplat till en av vår tids stora miljöutmaningar - plasten. Lidl vill vara en aktiv del av lösningen och har sökt hållbarhetsprojekt att stödja som exempelvis kan handla om att minska eller undvika plast, utveckla alternativa material eller att driva beteendeförändring hos konsument. Initiativet är möjligt tack vare en prishöjning på plastbärkassar med 50 öre.

Utlysningen var öppen för högskolor, universitet, ideella föreningar och oberoende forskningsinstitut fram till den 14/10 2019.

OBS! Sista ansökningsdag passerad!

Till Pristagare

Vad kunde du ansöka för?

Projekt ska bidra till en eller flera målsättningar:

 • minska eller undvika användningen av plast
 • design och innovation av produkter och förpackningar i materialåtervinningsbar plast eller andra alternativ och som verkar för ett cirkulärt kretslopp
 • återvinning av plast genom insamling, sortering och transport till återvinning för ett cirkulärt kretslopp
 • stoppa uppkomsten av nedskräpning av plast i miljön
 • forskning och utveckling för innovativa lösningar inom återvinning och resursbevarande
 • beteendeförändring som bidrar till minskad användning av plast och uppkomst av plastskräp i naturen.

Vem kunde ansöka?

Utlysningen riktade sig till aktörer med verksamhet i Sverige såsom

 • ideella organisationer
 • universitet
 • högskolor
 • oberoende forskningsinstitut.

Det gick att söka medel för projekt som

 • ska pågå upp till 3 år
 • redan pågår och går in i en ny fas.

10 miljoner fördelas fritt till ett eller flera projekt inom utlysningens olika målsättningar som är

 • minskad användning
 • ta bort och ersätta
 • design av alternativa lösningar
 • återvinning
 • forskning
 • ökad kunskap
 • driva beteendeförändring.

Hur gick ansökan till?

Projekt med en projekttid upp till 3 år kunde söka medel. Även redan pågående projekt eller projekt som gick in i en ny fas kunde söka. Lidl utlyste 10 miljoner kronor till ett eller flera projekt, där medel fördelas fritt inom utlysningens olika målsättningar.

Ansökan bedömdes utifrån bedömningskriterierna

Relevans – Bidrar projektet till utlysningens målsättningar?
Potential – Hur stor framgång kan syftet med projektet bidra med och vilket genomslag?
Genomförbarhet – Är projektet realistiskt (syfte, mål, budget, tidsplan)?
Projektdeltagare – Har deltagare i projektet rätt kompetens (erfarenhet av arbetet och har projektet insikter om slutanvändare eller samarbeten med behovsägare)?

Steg 1

Fyll i ansökan här på sidan och skicka till utlysning@lidl.se. Sista ansöksningsdag är den 14/10. Kontakta gärna oss om ni har frågor om ansökan.

Steg 2

Först hanteras alla ansökningar av hållbarhetsavdelningen på Lidl som tar emot och registrerar alla inkomna ansökningar. Dessa fördelas sedan ut till experterna för bedömning.

Steg 3

Externa experter bedömer och tar beslut om vilka ansökningar som går vidare till nästa steg. Varje ansökan bedöms av minst två externa experter.

Mattias Philipsson

VD Svensk Plaståtervinning

Åsa Stenmarck

Avfallsexpert IVL
Svenska Miljöinstitutet

Lena Lundberg

Ansvarig Plastråvarufrågor
IKEM

Henrik Oxfall

Gruppchef RISE IVF

Louise Ungerth

Expert konsumentbeteende
Ungerth & Co

Steg 4

Lidls interna jury tar beslut om ett antal finalister som sedan bjuds in för en muntlig presentation av projektet. Denna presentation sker den 12 november 2019.

Johan Augustsson

Sverigechef Lidl

Gabriella Goldman

Marknad- och
kommunikationsdirektör

Martin Kauffner

Ekonomidirektör

Annika Skogvik

tf Hållbarhetschef

Steg 5

Vinnarna meddelas och får motta sitt pris på en prisceremoni i Stockholm den 5 december 2019.

Viktiga datum

15/8: Utlysningen blir officiell
14/10: Sista ansökningsdag
12/11: Finalister presenterar sina projekt för juryn
5/12: Prisceremoni i Stockholm

Risk för jäv

Eventuell risk för jäv hanteras genom att respektive expert bekräftar att risk för jäv ej förekommer alternativt risk för jäv förekommer. I de fall risk för jäv förekommer tilldelas ansökan till andra experter inom expertpanelen och när berörd ansökan diskuteras vid beslutsmötet lämnar berörd expert rummet.

Kontakt

LidlFutureInitiatives@lidl.se

Skicka mail