Lidl Sverige utlyser 10 miljoner kronor till hållbarhetsprojekt kopplat till en av vår tids stora miljöutmaningar - plasten. Lidl vill vara en aktiv del av lösningen och söker nu hållbarhetsprojekt att stödja som exempelvis kan handla om att minska eller undvika plast, utveckla alternativa material eller att driva beteendeförändring hos konsument. Initiativet är möjligt tack vare en prishöjning på plastbärkassar med 50 öre.

Utlysningen är öppen för högskolor, universitet och ideella föreningar fram till den 14/10 2019. Tänk att just ni har möjlighet att bli morgondagens miljöhjälte. Visst är det en svindlande tanke! Vi på Lidl tycker i alla fall det.

Ansök här

Vad kan du ansöka för?

Projekt som får stöd ska bidra till en eller flera målsättningar:

 • minska eller undvika användningen av plast
 • design och innovation av produkter och förpackningar i materialåtervinningsbar plast eller andra alternativ och som verkar för ett cirkulärt kretslopp
 • återvinning av plast genom insamling, sortering och transport till återvinning för ett cirkulärt kretslopp
 • stoppa uppkomsten av nedskräpning av plast i miljön
 • forskning och utveckling för innovativa lösningar inom återvinning och resursbevarande
 • beteendeförändring som bidrar till minskad användning av plast och uppkomst av plastskräp i naturen.

Vem kan ansöka?

Utlysningen riktar sig till aktörer med verksamhet i Sverige såsom

 • ideella organisationer
 • universitet
 • högskolor
 • oberoende forskningsinstitut.

Det går att söka medel för projekt som

 • ska pågå upp till 3 år
 • redan pågår och går in i en ny fas.

10 miljoner fördelas fritt till ett eller flera projekt inom utlysningens olika målsättningar som är

 • minskad användning
 • ta bort och ersätta
 • design av alternativa lösningar
 • återvinning
 • forskning
 • ökad kunskap
 • driva beteendeförändring.

Hur går ansökan till?

Det går att söka medel för projekt med en projekttid upp till 3 år. Även projekt som redan pågår eller som går in i en ny fas kan söka. Lidl utlyser 10 miljoner kronor som tilldelas ett eller flera projekt. Medel fördelas fritt inom utlysningens olika målsättningar.

Ansökan bedöms utifrån bedömningskriterierna

Relevans – Bidrar projektet till utlysningens målsättningar?
Potential – Hur stor framgång kan syftet med projektet bidra med och vilket genomslag?
Genomförbarhet – Är projektet realistiskt (syfte, mål, budget, tidsplan)?
Projektdeltagare – Har deltagare i projektet rätt kompetens (erfarenhet av arbetet och har projektet insikter om slutanvändare eller samarbeten med behovsägare)?

Steg 1

Fyll i ansökan här på sidan och skicka till utlysning@lidl.se. Sista ansöksningsdag är den 14/10. Kontakta gärna oss om ni har frågor om ansökan.

Steg 2

Först hanteras alla ansökningar av hållbarhetsavdelningen på Lidl som tar emot och registrerar alla inkomna ansökningar. Dessa fördelas sedan ut till experterna för bedömning.

Steg 3

Externa experter bedömer och tar beslut om vilka ansökningar som går vidare till nästa steg. Varje ansökan bedöms av minst två externa experter.

Mattias Philipsson

VD Svensk Plaståtervinning

Åsa Stenmarck

Avfallsexpert IVL
Svenska Miljöinstitutet

Lena Lundberg

Ansvarig Plastråvarufrågor
IKEM

Henrik Oxfall

Gruppchef RISE IVF

Louise Ungerth

Expert konsumentbeteende
Ungerth & Co

Steg 4

Lidls interna jury tar beslut om ett antal finalister som sedan bjuds in för en muntlig presentation av projektet. Denna presentation sker den 12 november 2019.

Johan Augustsson

Sverigechef Lidl

Gabriella Goldman

Marknad- och
kommunikationsdirektör

Martin Kauffner

Ekonomidirektör

Annika Skogvik

tf Hållbarhetschef

Steg 5

Vinnarna meddelas och får motta sitt pris på en prisceremoni i Stockholm den 5 december 2019.

Viktiga datum

15/8: Utlysningen blir officiell
14/10: Sista ansökningsdag
12/11: Finalister presenterar sina projekt för juryn
5/12: Prisceremoni i Stockholm

Risk för jäv

Eventuell risk för jäv hanteras genom att respektive expert bekräftar att risk för jäv ej förekommer alternativt risk för jäv förekommer. I de fall risk för jäv förekommer tilldelas ansökan till andra experter inom expertpanelen och när berörd ansökan diskuteras vid beslutsmötet lämnar berörd expert rummet.

Ansök här!

Vi vill göra det lätt att göra rätt. Med våra framtagna ansökningsmallar är vårt mål att ingen administration ska stå i vägen för en riktigt bra idé. Ansökningsformulär hittar du här för nedladdning. Fyll i, spara och maila sedan till utlysning@lidl.se

Kontakt

Projektledare:
Anneli Hansson
Skicka mail

Projektägare och tf Hållbarhetschef:
Annika Skogvik
Skicka mail